You are here:  / Coaching Zielona Góra / Informacje / Traktat Skargi

Traktat Skargi

post by related

related post

Traktat Skargi, zbudowany przez dobrego znawcę ówczesnych stosunków politycznych wedle wszelkich wymagań retoryki starożytnej, odznacza się klasyczną prostotą układu, szlachetną szatą językową i staranną analizą rzeczywistości polskiej na schyłku w. XVI. Rozpoczęty kazaniem O mądrości potrzebnej do rady, ustalającym zasadniczy zrąb rozważań ujętych jako opis chorób, które toczą i rujnują ustrój państwa, przechodzi do słynnego wywodu miłości ojczyzny, po czym kazania dalsze przynoszą przegląd niedomagań ustrojowych Polski za rządów Zygmunta III, całość zaś kończy wspaniały w swej potędze wniosek, piętnujący ?niekarność grzechów jawnych”. Przy całej odległości dwu tych pisarzy Kazania sejmowe można zestawiać z wielkim dziełem Modrzewskiego, Skarga bowiem patrzy bystro, widzi jasno i ma odwagę mówić o tym, co widzi wokół siebie, a o czym inni publicyści nie chcieli czy nie śmieli wspominać. Oczywiście, iż sprzyjała temu ufność w stanowisko własne i szatę duchowną, ale wspomniana poprzednio cenzura Kazań sejmowych dowodzi, iż Skarga nie zawsze szedł po linii giętkich zasad zakonnych. Sposób zaś, w jaki piętnował ?złodziejskie serca” możnowładców, utożsamiających swe ?pojedynkowe pożytki” z dobrem ogółu, lub gromił ucisk chłopa czy akcentował konieczność bezinteresownej miłości ojczyzny, dowodzi i szlachetności uczuć kaznodziei, i jego odwagi w mówieniu prawd niekoniecznie przyjemnych dla słuchaczy. Inna sprawa, że ta rozległość horyzontów polityczno-moralnych miała u Skargi swe naturalne granice.

Pozostałe artykuły o edukacji:

Traktat Skargi
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Slowa kluczowe: CPE Gliwice, etykiety inspekcyjne na zamówienie, księgowość wspólnoty Rawa Mazowiecka, wałki pa66, kubota l3200 cena, szycie firan kędzierzyn, certyfikat flange fitter, kreda sisa, markizy Kęty, Minikoparka Gorlice, Tanie multiplikatory